ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Івасюк Надія Василівна

Статус:

Новий проект

Дата:

18.08.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 509
Про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року

ПРОЄКТ


УКРАЇНА
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
восьме демократичне скликання
(______________ сесія)
 
РІШЕННЯ
 

від __.__.2021 року                                                                          с. Нижній Вербіж
№ ___-____/2021

 

Про виконання бюджету
Нижньовербізької сільської
територіальної громади
за І півріччя 2021 року
 
(09510000000)
код бюджету

 
За І півріччя 2021 року до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фондів, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 47048586 грн. 19 коп., що складає 54,1 відс. до плану з урахуванням змін на відповідний період.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 35108553 грн., з яких:
– базова дотація – 11593800 грн.;
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 21956900 грн.;
– додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1154300 грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 51900 грн.;
– інші субвенції з місцевого бюджету – 7153 грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 344500 грн.
Доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 10228814 грн. 54 коп., що складає 95,7 відс. до плану на відповідний період.
Основну питому вагу у складі доходів загального фонду бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади складає податок на доходи фізичних осіб, частка якого займає 53,4 відс. від усіх надходжень. За І півріччя 2021 року надходження цього податку склали 5464521 грн. 22 коп. і зросли проти відповідного періоду минулого року на 2505130 грн. 47 коп. або на 184,7 відсотка. Затверджені уточнені планові показники на І півріччя 2021 року виконано на 87,1 відсотка.
Доходів спеціального фонду надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1711218 грн. 65 коп., що складає 90,9 відс. до уточненого річного плану.
Основну питому вагу у складі доходів спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ. За І півріччя 2021 року надійшло власних надходжень на загальну суму 1312377 грн. 29 копійки, що складає 69,8 відс. до уточненого річного плану.
Видатки бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах за звітний період склали 45066208 грн. 20 коп., або 47,6 відс. до уточненого плану на рік 94585382 грн. 14 коп., в тому числі:
– по загальному фонду – 42225316 грн. 38 коп., або 49,1 відс. до плану із урахуванням внесених змін (85996430 грн. 10 коп.);
– по спеціальному фонду – 2840891 грн. 82 коп., або 33,1 відс. до уточненого плану на рік (8588952 грн. 04 коп.).
Видатки загального фонду бюджету Нижньовербізької сільської  територіальної громади мають соціальне спрямування і займають 82,4 відс. Зокрема, на освіту використано 32456268 грн. 41 коп. (77,7 відс.), культуру – 944024 грн. 17 коп. (2,3 відс.), соціальний захист – 591896 грн. 18 коп. (1,4 відс.) та охорона здоров’я – 428127 грн. 30 коп. (1,0 відс.).
Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають захищені видатки, які за І півріччя 2021 року склали 38290497 грн. 39 коп. (91,6 відс.), з них: видатки на виплату заробітної плати – 36286045 грн. 35 коп. (94,8 відс.), оплату за спожиті тепло - енергоносії – 1298447 грн. 02 коп. (3,3 відс.), видатки на медикаменти та продукти харчування – 173638 грн. 12 коп. (0,5 відс.), видатки соціального забезпечення – 532366 грн. 90 коп. (1,4 відс.).
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи наведене, сільська рада

 
                                                 вирішила:
 

1. Інформацію щодо виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади за І півріччя 2021  року згідно з додатком 1.
3. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року згідно з додатком 2.

 
 
Сільський голова                                                              Ярослав М’ЯКУЩАК
 

ДОДАТКИ

1 Додаток 1 видатки.pdf Переглянути
2 Додаток 1 доходи.pdf Переглянути
3 Додаток 2.pdf Переглянути