ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 608

ПРОЄКТ


УКРАЇНА
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
восьме демократичне скликання
(________ сесія)
 
РІШЕННЯ

від ** ______ 2021 року                                                          с. Нижній Вербіж
№****-____/2021 

Про  внесення змін до рішення
дванадцятої сесії восьмого
демократичного скликання
від 15.07.2021 р. № 388-ХІІ/2021

          
       Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, відповідно до ст. 12, 20, 123 Земельного кодексу України, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Нижньовербізької сільської ради
 

В И Р І Ш И Л А :

 
1.Внести зміни в пункт 1 рішення дванадцятої сесії восьмого демократичного скликання від 15.07.2021 р. № 388-ХІІ/2021 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по інвентаризації земельних ділянок комунальної власності с.Спас» та викласти в такій редакції:
1.1.Надати дозвіл Нижньовербізькій сільській раді на виготовлення технічної документації щодо інветаризації  земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування (будинку культури) площею – 0,___ га, яка розташована с.Спас вул. Шашкевича.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (В. Андрійчук).
 

 
Сільський голова                                                            Ярослав М'якущак