ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Івасюк Надія Василівна

Статус:

На розгляд наступної чергової сесії

Дата:

30.06.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 426
Про проведення заходів щодо оптимізації видатків по КП «Ковалівське»

ПРОЄКТ


УКРАЇНА
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
восьме демократичне скликання
(____________ сесія)
РІШЕННЯ

 
від __.__.2021 року                                                            с. Нижній Вербіж
№ ____-__/2021

                                                                

Про  проведення заходів щодо
оптимізації видатків по КП «Ковалівське»

 

З метою оптимізації видатків по КП «Ковалівське», відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньовербізька сільська рада
 
 В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до кількісного складу комунального підприємства «Ковалівське», шляхом виведення 1 (однієї) штатної посади касира з 20 вересня 2021р., та затвердити штатну чисельність комунального підприємства «Ковалівське», у новій редакції згідно з додатком 1.
2. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної власності (М.Андрейкін) .
 
 
Сільський голова                                               Ярослав М’якущак

 

 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії сільської ради
від ___________________
 

 
 
Штатна чисельність комунального підприємства «Ковалівське»
 

Назва посади К-сть Код КП
1 Директор 1,0 1210.1
2 Головний бухгалтер 1,0 1231
3 Машиніст насосних установок 1,0 8163
4 Підсобний робітник 1,0 9322
Всього 4,0  

 
Секретар сільської ради                                                       А. Марущак