ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Марціновська Надія Іванівна

Галузь:

Земельні ресурси

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

23.03.2022

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 923
Про надання в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) ФГ «Світанок +»

ПРОЄКТ


УКРАЇНА
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
восьме демократичне скликання
 (________ сесія)
 
РІШЕННЯ
 

від ** ______ 2022 року                                                          с. Нижній Вербіж
№****-____/2022 

Про надання в оренду невитребуваних
земельних часток  (паїв)
ФГ «Світанок +»

             

             Розглянувши  клопотання фермерського господарства «Світанок +», керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.12, ст.93, 124 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Нижньовербізькаї сільська рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

          1.Передати в оренду  терміном на один рік фермерського господарства «Світанок +» землі площею  7,0574 га, невитребувані земельні частки (паї), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за межами населеного пункту села Спас, урочище «Толока».
          2.За користування вказаними в договорі земельними ділянками встановити річну орендну плату у розмірі 8 %, встановленої рішенням сесії сільської ради на землі за межами населеного пункту, з врахуванням нормативної грошової оцінки ріллі по області.
          3.Фермерському господарству «Світанок +» укласти   з Нижньовербізькою сільською радою ОТГ договір оренди невитебуваних земельних часток (паїв).
          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (В. Андрійчук).
 

 
Сільський голова                                                                Ярослав М'якущак